Evenementen

Pure&Original

Naast de gewone verflijn die onze vaste schilders gebruiken, is nu Pure & Original verkrijgbaar op bestelling, online of bij een kleuradvies. Deze beantwoordt volledig aan de nieuwe trend kleuren, is 100 % van minerale oorsprong, op waterbasis en supermat ; kalk-effect, beton-look, leem-of Marrakech-walls,  het kan allemaal ! Carazzo is er! Dit is een supersterke, universele lak op waterbasis, gekleurd met 100% natuurlijke pigmenten . Toepasbaar op vloeren, trappen, raamkozijnen,deuren, meubels en meer. Deze verf is krasvast, schrob vast en waterafstotend. почему выдает ошибку 404реклама для сайтаалександр лобановский харьковlinux ddosзапись к пародонтологуcam live girlsбосоножки как выбрать размерчехунов денис николаевич харьков фото

Workshop Interieur inrichten.

Zin om je interieur opnieuw in te richten? Heb je weinig inspiratie of weet je niet goed hoe er aan te beginnen? Kom dan naar één van onze workshops Interieur inrichten. Leer alles over kleurgebruik, stijlen toepassen in je interieur in één van de volgende workshops. Interesse? Ga naar de contactpagina, vul je gegevens in en omschrijf wat jou boeit. Ik kijk er naar uit jou te ontmoeten ! способы лидогенерацииandreev vasilyойти gmailзаrookee vs seopultреклама яндекс директ google adwordsгугл ад вордсwinperst отзывы

Anna Farga
01 / 01

Onze Privacy-Policy

Onze Privacy-Policy

Anna Färga Interieurstyling vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren en wat je privacy-rechten zijn.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is geldig voor alle persoonsgegevens die je met Anna Färga Interieurstyling deelt door op eender welke manier met ons in contact te komen.

Dit kan door gebruik te maken van onze website, webshop, contactformulieren, tools en apps maar evenzeer door een bezoek aan een workshop, trade event of door elektronisch (of telefonisch)contact in welke vorm dan ook.

Ook persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Anna Färga Interieurstyling verwerkt enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens die u als gebruiker zelf doorgeeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk, elektronisch of mondeling gebeuren.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Anna Färga Interieurstyling gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het correct verwerken van offertes, bestellingen, leveringen en plaatsingen.

Indien je door het invullen van een formulier ingeschreven wordt op een mailinglijst zal je hierover geïnformeerd worden.

4. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Onze medewerkers van ons vast team worden geinformeerd om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens zoals: beveiliging met een paswoord, encryptie van gegevens, firewalls, antivirus, …

Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan wordt je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Anna Färga Interieurstyling bewaart je persoonsgegevens zolang het nodig is om de ondersteuning te bieden op de diensten of producten die aangekocht zijn. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en kan soms heel kort zijn.
Na afloop van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn(en) worden je persoonsgegevens gearchiveerd. Op expliciete aanvraag kunnen je persoonsgegevens gewist worden. Zie punt 8 van dit privacybeleid.

6. Recht van inzage

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van Anna Färga Interieurstyling te vernemen over welke persoonsgegevens wij van jou beschikken. Dit kun je aanvragen door telefonisch contact me Anna Färga Interieurstyling t ons op te nemen op het nummer 0497/511 689 of 09/230 17 70 of per mail naar info@annafarga.be.

7. Recht op verbetering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten.

Neem contact met ons op via info@annafarga.be.

8. Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht om in de volgende gevallen je persoonsgegevens te laten verwijderen:
– Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.
– Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
– Je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
– Je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. – Je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Houd er rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we van rechtswege verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

Om je persoonsgegevens te wissen volstaat het om contact op te nemen met Anna Färga Interieurstyling via info@annafarga.be of 09/230 17 70.Андрей Павелко жена